nové foto / new shots

leden 2018 / january 2018

 

 
 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) v paprscích vycházejícího slunce, Biebrzanský národní park, Polsko.

Green sandpiper (Tringa ochropus) in sunrise, Biebrza national park, Poland.

 

Fotogalerie Geo-Icon


GEO-ICON.cz - fotografie ptáků, savců, krajiny, lidí, makro...