Tuneláři písčitých stěn - břehule říční.

Tunnellers of sandy walls - Sand martin.

Nová FOTOGALERIE "BŘEHULE"    New PHOTOGALLERY "SAND MARTINS"

 

Pavouci na naší zahradě

Spiders in our garden

Noví pavouci ve fotogalerii "PAVOUCI"    New spiders in Photogallery "SPIDERS"

 

U konipasů horských doma.

Home to Grey wegtails.

Nové fotografie ve FOTOGALERII "KONIPASI"    New shots in Photogallery "WEGTAILS"

 

Největší létající tvor ! Drop velký !

The greatest flying creature ! Great bustard !

Nová Fotogalerie "DROP"    New Photogallerx "BUSTARD"

 

Krásný žáby ! A modrý! Skokan ostronosý.

Beautiful frogs! And blue ! Moor frog.

Nové fotky ve FOTOGALERII "SKOKAN OSTRONOSÝ"    New shots in Photogallery "MOOR FROG"

 

Plameňáci růžoví na zimovišti v Řecku

Flamingos on wintering place in Greece.

Nová Fotogalerie "PLAMEŇÁCI"    New Photogallery "FLAMINGOS"

 

Čížci se chystají na jaro!

Siskins are preparing for spring.

Nové snímky ve Fotogalerii "Čížek lesní"    New shots in Fotogallery "Siskin"

 

Jarní host z arktidy - hohol severní

Spring guest from Arctida - Goldeneye

Více fotografií ve Fotogalerii "KACHNY"    Mpore shots in Fotogallery "DUCKS"

 

Kerkini - výlet za dalmatskými pelikány

Kerkini - trip for dalmatian pelicans

Celý článek ZDE   Full article HERE

Nová Fotogalerie "PELIKÁNI"    New Photogallery "PELICANS"

 

Mezinárodní úspěch : na fotografické soutěži Festival de l’Oiseau et de la Nature 2018 byla moje fotografie "Barvy březového lesa" zařazena do výstavní kolekce.

International success: at the Festival de l'Oiseau et de la Nature 2018
my photo "The colors of the birch forest" was included in the exhibition collection.
 

 

Zimní sýkory

Tits in winter.

Další fotografie ZDE    More shots HERE

 

Vernisáž výstavy fotografií v kině "Sokol" v Nymburce

Exhibition of photographies in Nymburk cinema "Sokol". 

 

Ještě jeden vánoční uhelníček

One more Christmas Coal tits

Nové fotografie "ZDE"    New shots "HERE"

 

Krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2018

Marry Christmas and happy new year 2018

 

Vzpomínky na léto - motýli.

Memories on summer - buterflies.

Dvě nové fotogalerie "Bělásek řeřichový" a "Přástevník medvědí"

Two new galleries "Orange-tip" and "Garden Tiger month"

 

Sojka přišla na ořechy

The Jay came to the nuts 

Nové fotografie sojky obecné ve fotogalerii "KRKAVCOVITÍ"    New shots of Jay in fotogallery "CROWS"

 

Nejmenší naše sýkorka - úhelníček.

Smallest tit - Coal Tit.

Nové fotografie ve Fotogalerii "SÝKORY"    New shots in Fotogallery "TITS"

 

Říjnová ZOO Zlín. Prostě nádhera.

ZOO Zlín in october. Amazing.

Celý článek ZDE    Whole article HERE

 

Kulíci při východu slunce.

Plovers in sunrise.

Nové fotky ZDE    New shots HERE

 

Kalendář 2018 je tu - můžete objednávat.

Calendar 2018 is here - you can order.

Letos rostou - i fialový. Lakovka ametystová.

Violet spondes are growing this year. Amethyst deceiver.

 

Posvátný pták z dálného východu - jeřáb mandžuský.

A sacred bird from the Far East - Red - crowned crane.

Nová fotogalerie "Jeřáb mandžuský"    New photogallery "Red - crowned crane"

 

Vzácný host na Jičínsku - volavka stříbřitá

A rare guest in Jičín district - Little Egret

Více fotografií ve Fotogalerii "VOLAVKY"    More shots in Fotogallery "HERONS"

 

Žlutá třasořitka - konipas luční

yellou wagtail is Yellow Wagtail  


Nové fotografie ve FOTOGALERII "KONIPASI"    New shots in FOTOGALLERY "WAGTAILS"

 

Vodouši šedí ve večerních paprscích

Greenshanks in the evening rays

Nové fotografie v galerii "VODOUŠI"    New shots in gallery "SHANKS"

 

Adonis neboli "jarní oko bažantí"

Adonis - Spring pheasant ´s eye

Nová FOTOGALERIE "Hlaváček jarní"    New FOTOGALLERY "Spring pheasant´s eye"

 

Osvěžující chvíle u vody - kachna divoká

Refreshing moments by the water - Mallard

 

Tak další velká radost - druhá knížka ptačích pohádek!

Great joy - the second book of bird´s fairy tales

 

Prachovské západy slunce. Neomrzí!

Sunsets in Prachov ´s rocks. Not frightened!

Nové fotografie v albu "PRACHOV 2017"    New shots in album "PRACHOV 2017"

 

Lovec žab - vodouš šedý.

Frog hunter - Greenshank.

 

Čápi černí brouzdají v rybníce.

Black storks crawl in a pond.

Nové snímky ZDE    New shots HERE

 

Postrach čmeláků - Ťuhýk obecný!

Terror of Bumblebee - Red Backed Strike!

Nové fotografie ve Fotogalerii "Ťuhýci"    New shots in Fotogallery "SHRIKES"

 

Kdo ví, co je to "dlouhososka" ?

Who knows, what Large Bee-fly is ?

Nová Fotogalerie "DLOUHOSOSKA"    New Fotogallery "Large Bee.Fly"

 

Rákosníkova domácnost - Rákosník velký

Great Reed Warbler ´s hosehold - Great Reed Warbler

Více fotografií ve Fotogalerii "RÁKOSNÍCI"    More shots in Fotogallery "REED WARBLERS"

 

Článek o zmrzlém ostrově Hokkaido v časopise Příroda 7-8/2017

Sentens about frozen island Hokkaido in journal Příroda (Nature) 7-8/2017

 

Časopis lze zakoupit v každé obstojné trafice!! K nahlédnutí na stránkách nakladatelství E-publishing ZDE
The number of journal available HERE

 

Sokoli na Jičínsku vyvedli tři mláďata

The falcons in the Jičín region brought out three youngsters

Nové fotografie ve Fotogalerii "Sokol"    New photos in Fotogallery "Falcon"

 

Dlaskové přivedli letošní potomky 

Hawfinchs brought this year's children

Nové fotografie ve FOTOGALERII "DLASK"    New shots in FOTOGALLERY "HAWFINCH"

 

Poštolky ve skalním hnízdě

Common Kestrel in the rock nest

Nová Fotogalerie "POŠTOLKA"    New Fotogallery "COMMON KESTREL"

 

Západ slunce v Tisé

Sunset in Tisá

Nová FOTOGALERIE "TISÁ 2017"    New FOTOGALLERY "TISÁ 2017"

 

To není pštros, to je jeřáb!

This is not ostrich, this is Crane!

Nové fotografie ve FOTOGALERII "JEŘÁBI"    New shots in FOTOGALLERY "CRANES"

 

Rákosí ožívá - rákosník zpěvný.

Reeds come alive - Sedge Warbler.

Nové fotografie ve FOTOGALERII "RÁKOSNÍCI"    New shots in FOTOGALLERY "REEDS WARBLERS"

 

Přednáška "Hokkaido - japonská arktida"

Public lecture "Hokkaido - japan arctida"

 

Elegán na potoce - konipas horský

Elegan on the creek - Grey Wagtail

Nové fotografie ve FOTOGALERII "Konipasi"    New shots in FOTOGALLERY "Wagtails"

 

Čejky už sedí na vajíčkách

Lapwings sitting on eggs

Nové fotografie ve FOTOGALERII "ČEJKY"    New shots in FOTOGALLERY "LAPWINGS"

 

Největší sova světa - výr Blakistonův

The biggest owl of the world - Blakiston´s fish owl

Nová Fotogalerie "Výr Blakistonův"     New Fotogallery "Blakiston´s fish owl"

 

Zvonohlíci - žlutí drmolové

Serins - yellow splatters

Nová Fotolalerie "Zvonohlík"    New Fotogallery "Serin"

 

Jaro je tady, hýlové kvetou!

Spring is here. Bullfinch bloom!

Nové fotorafie vr Fotogalerii "HÝL"    New shots in Fotogallery "BULFINCH"

 

Labutě zpěvné na Hokkaido - otužilci v termální lázni

Whooper Swass in Hokkaido - swimmers in thermal springs

Nová Fotogalerie "Labuť zpěvná"    New Fotogallery "Whooper Swan"

 

Jaro v ZOO Praha

Spring in ZOO Prag

Nové fotografie ze ZOO Praha    New shots from Prag ZOO

 

Volavky už staví hnízda

Grey heron build nests

Více nových fotografií ZDE    More new shots HERE

 

Zimní krajina na Hokkaido

Winter landscape on Hokkaido

Nová Fotogalerie "Hokkaido 2017"    New Fotogallery "Hokkaido 2017"

 

Král králů orel východní

King of kings Steller´s Sea Eagle

Nová Forogalerie "OREL VÝCHODNÍ"    New Fotogallery "STELLER´S SEA EAGLE"

 

Článek o výletu na Hokkaido - japonské Arktidy

Report from trip to Hokkaido - japanesse Arctida

Celý článek ZDE    Complete article HERE

 

Než přijde obleva, ještě jeden promrzlý Prachov

Before thaw, one shot from frozen Parchov´s rocks

Nové fotografie ve Fotogalerii "PRACHOV 2017"    New shots in PHOTOGALLERY "PRACHOV 2017"

 

Rozhovor také o fotografování v ČRo Ostrava v pořadu "KOKTEJL - magazín o životním stylu" ZDE

Interview also about photography in Czech broadcasting Ostrava in program "COCTAIL" HERE 

 

Než přišla opravdová zima

Before real winter

Poslední dny starého roku na krmítku
Last days old year on feeder

 

Nová Fotogalerie "Prachov 2017"

New Fotogallery "Prachov´s rock 2017"

Více fotografií ZDE    More shots HERE

 

Přednáška o tahu ptáků v krásném prostředí Hvězdárny Jičín
spojená s výstavou fotografií.

Public lecture on burd´s migration and exhibition bird´s photografies.

 

 

Můj čerstvý článek v časopise PŘÍRODA 1-2/2017
o moudivláčkovi "Stavitel mezi nebem a zemí"

My fresh article in journal PŘÍRODA 1-2/2017
about Penduline "Builder between sky and land"

 

Šťastný nový rok 2017

Happy new year 2017

 

Zlatá "Svinčice" - adventní Prachov

Golden hill "Svinčice" Advent´s Prachov´s rocks

Nové snímky ve Fotogalerii "Prachov 2016"    New shots in Fotogallery "Prachov 2016"

 

Kalendář "Jičín" na rok 2017

Calendar "Jičín" 2017


 

Objednávky na mail geo-icon@seznam.cz
Order to mail geo-icon@seznam.cz

 

Vodě vstříc - kořenové krápníky

Go to meet watter - root´s stalagmites

Nový článek "Vodě vstříc"    New article "Go to meet watter"

 

Jak mi zase neuveřejnili fotky v National Geographic.

National Geographic - no way again.

Nový článek o kroužkování a fotografování ZDE
New article obout ringing and shots birds in net HERE

 

Přízrak z březového lesa. Los evropský!

Phantom from birch tree wood. Elk!

Nová Fotogalerie "LOS"    New Fotogallery "ELK"

 

Horké babí léto s vážkami

Hot indian summer with dragonflies

Nová galerie "Šídlatka tmavá" ve Fotogalerii "MAKRO"    New gallery "Scarce emerald damselfly" in Fotogallery "MAKRO"

 

Zrozena z mořské pěny

Born from sea´s foam

 

Nové fotografie ve Fotogalerii "LABUTĚ"    New shots in Fotogalery "SWANS"

 

Novinky z polí a luk

News from field and meadows

Do Fotogalerie "HRABAVÍ" přibyly fotografie Koroptve a Křepelky
New shots Partridge and Quail in Photogallery "Partridges and Pheasants" 

 

Sýkory nikdy nezklamou

Tits never fail

Nové fotografie ve FOTOGALERII "SÝKORY"    New shots in FOTOGALLERY "TITS"

 

Přistěhovalec ze západu

Immigrant from west

Nová Fotogalerie "NUTRIE"    New Fotogallery "COYPU"

 

Ještě něco od vody

Something from watter

Nové fotografie ve Fotogalerii "JESPÁCI" a "VODOUŠI"    New shots in Fotogallery "WADERS"

 

Když je třicet ve stínu, jde se fotit k vodě

We go to take photos to watter, when thirty degrees are today

Návštěva u Choholaček "ZDE"    Visit to Tufted Dugs "HERE"

 

Návštěva v kosí domácnosti

Visit to Blackbird´s home

Nové fotografie ve Fotogalerii "Kosi a Drozdi"    New shots in Fotogallery "Blackbirds and Thrushes"

 

Tropický host - vlha pestrá

Tropical guest - Bee - eater

Nová Fotogalerie "VLHA"    New Fotogallery "BEE - EATER"

 

Jičínsko - krajina jeřábů

District of Jičín - landscape of cranes

Nové fotografie ve FOTOGALERII "JEŘÁB"    New shots in FOTOGALLERY "CRANE"

 

Dobře skryté hnízdo střízlíka

Secret nesting by Wren

Nové fotografie ve Fotogalerii "Střízlík"    New shots in Fotogallery "WREN"

 

Černí rytíři za úsvitu

Black knights at sunrise

Nové fotografie ve Fotogalerii "Krátkokřídlí"    New shots in Fotogallery "Rails and Crakes"

 

Je to žluté a není to kuře

That is yellow, but it isn´t chicken

Nové fotografie "konipase lučního"    New shots "Yellow wegtail"

 

Vzdušné sídlo Moudivláčka lužního

Air nesting by Penduline

Nová Fotogalerie "MOUDIVLÁČEK"    New Photogallery "PENDULINE"

 

Zlaté oko - ropucha obecná

Golden eye - Common European Toad

Nové fotografie ve Fotogalerii "ROPUCHA OBECNÁ"    New shots in Fotogallery "Common European Toad"

 

5. a 6. místo ve fotosoutěži Paladix.cz - to je dobrý !

Succes in photo competition portal Paladix.cz - good !Vyhlášení výsledků soutěže ZDE    Result of competition HERE


Žáby na modro

Blue frogs

Nová Fotogalerie "Skokan ostronosý"    New Fotogallery "Moor frog"

 

Lysky v jarním slunci

Eurasian Coot on spring sun.

Více obrázků ve Fotogalerii "KRÁTKOKŘÍDLÍ"    More shots in Fotogallery "Rails and Crakes"

 

Skorci letos staví hnízdo už 24.února.

Dippers started build of nest 24.february this year.

Nové fotografie ve Fotogalerii "SKOREC"    New shots in Fotogallery "DIPPERS"

 

Pavouci

Spiders

Nová Fotogalerie "PAVOUCI"    New Fotogallery "SPIDERS"

 

Bzučící smaragdy - bzučivky

Buzzing emerald - Common green bottle fly

Nová Fotogalerie "BZUČIVKY"    New Fotogallery "COMMON GREEN BOTTLE FLY"

Zimní romantika s čížky

Winter time with Siskins

Více fotografií ve Fotogalerii "ČÍŽEK LESNÍ"  More shots in Fotogallery "SISKINS"

 

Jezevec na sněhu

Badger on the snow

Nová Fotogalerie "JEZEVEC" v Galerii "Ostatní zvířata"    New Fotogallery "BADGET" in Gallery "Other animals"

 

Lindušky se už pomalu chystají k návratu

Meadow Pipits prepare to return

Nové foto ve Fotogalerii "LINDUŠKY"    New shot in Fotogallery "PIPITS"

 

Před vánocemi do ZOO

To ZOO at Christmas time

Nové fotografie va Fotogalerii "ZOO"    New shots in Fotogallery "ZOO"

 

Deštivý ostrov v Baltském moři - Rujana

Rain island in Baltic sea - Rugen island

Nové fotografie ve Fotogalerii "RUJANA"    New shots in Fotogalery "RUGEN"

 

Modrá je dobrá obzvlášť v Karpatech

Blue slug from Carpatia

Nová Fotogalerie "MODRANKA" v Galerii MAKRO     New Fotogallery "BlLUE SLUG" in Gallery MACRO

 

Podzimní výlov volavek popelavých

Autumn fishing out by Grey herons

Nové fotografie ve Fotogalerii "VOLAVKY"     New shots in Fotogallery "HERONS"

 

Ptačí koupaliště

The birds swimming pool

Nový článek "KOUPALIŠTĚ PTAČÍ"    New article "BIRDS SWIMMING POOL"

 

Podzimní sýkory

Autumn Tits

Podzimní sýkory ve Fotogalerii "SÝKORY"    Autumn tits in Photogallery "TITS"

 

Rehkova ranní koupelna

Common Redstart´s bathroom

Nové fotografie ve Fotogalerii "REHKOVÉ"    New shots in Fotogallery "REDSTARTS"

 

Výstava fotografií "Jičín zpovzdálí"

Exhibition of photos " Jičín from far away"

 

Neklamní poslové podzimu - ocúny !!

Bearer of autumn - meadow saffron !!

Nové fotografie ve Fotogalerii "OCÚN JESENNÍ"    New shots in Fotogallery "MEADOW SAFFRON"

 

Vlastně taky "divočina" na jičínském náměstí !

"Jungle" on Jičín´s square !

Nová Fotogalerie "POHÁDKOVÝ JIČÍN" v Galerii KRAJINA    New "Fotogallery "JIČÍN - TOWN OF STORIES"

 

Výchova mladých labutí v Čechách

Education of young svans on Czech lake

Další fotografie ve Fotogalerii "LABUTĚ"    More photos in Fotogallery "SVANS"


Volavčí rybolov

Heron´s fishing 

Nové fotografie ve Fotogalerii "VOLAVKY"     More photos in Fotogallery "HERONS"

 

Mladí hýlové nezapřou příbuznost s dinosaury !!

Young bullfinch like dinosaurus !!

Další fotografie ve Fotogalerii "HÝL"    More photos in Fotogallery "BULLFINCH"

 

Vedlejší fotografický "produkt" při fotografování volavek - slavík modráček

Secondary photography "product" from photography of herons - Bluethroat

Nové fotografie ve Fotogalerii "SLAVÍCI"    New shots in Fotogallery "NIGHTINGALE"

 

Fotografování ve chlévě

Photography in cowhouse

Nové fotografie ve Fotogalerii "VLAŠTOVKY"    New shots in Fotogallery "SWALLOWS"

 

Co se dá vidět na okapu ?

Birdwatching on the eaves

Nové fotografie ve Fotogalerii "REHKOVÉ"    More photos in Fotogallery "REDSTARTS"

 

Bojovně naladěný jespák

Nové fotografie ve Fotogalerii "JESPÁCI"

 

Můj zamilovaný hýl konečně i na mých fotkách

My favorite bird Bullfinch at first time on my shots

Další fotografie v nové Fotogalerii "HÝL"    Other shots in new Fotogallery "BULLFINCH"

 

Tulákem ve větru severních moří

Wind´s wanderer in Northern sea

Nová Galerie  "BUŘŇÁCI" ve Fotogalerii PTÁCI    New Fotogallery "PETRELS" in Gallery BIRDS

 

Prachovské skály podvečerní a hvězdné

Prachov ´s rocks under starlight night

Nová Fotogalerie "PODVEČERNÍ PRACHOV"    New Fotogallery "EARLY EVENING IN PRACHOV´S ROCKS"

 

Modrásek tak trochu do oranžova

Orange Blue butterfly

Nová Fotogalerie "Modrásek jehlicový" z Irska    New Fotogallery "BLUE BUTTERFLY"  from Ireland

 

Krkavcovití z Irska

Více fotografií ve Fotogalerii "KRKAVCOVITÍ"

 

Kosatec sibiřský - klenot jičínské krajiny

Více fotografií ve Fotogalerii "Kosatec sibiřský"

 

Černý konipas bílý ? V Británii ano !

Tolik jsem toužil ho vyvotit. Ve Fotogalerii "KONIPASI"

 

Putování za zeleným trojlístkem

 

Celý článek ZDE

 

Pečlivá práce na budování hnízda !

Nové fotografie v Galerii "Špačci"

 

Páteříčkovy námluvy

Nová Fotogalerie "Páteříček obecný" v Galerii "MAKRO"

 

Budníček měnší a jeho stavitelské schopnosti

Nové fotografie ve Fotogalerii "BUDNÍČCI"

 

Jižní stráně znachověly

Nové fotografie ve Fotogalerii "VSTAVAČ NACHOVÝ"

 

Jarní louže, občerstvovací stanice pro bahňáky

Více fotografií ve Fotogalerii "VODOUŠI"

 

Mrazivé jaro na Jizerce s linduškou luční

Nové fotografie ve Fotogalerii "LINDUŠKY"

 

Nádherné Jeseníky

Nová Fotogalerie "Jeseníky"

 

V sadu to kvete i zpívá

Nová fotogalerie "Dlask tlustozobý"

 

Černí rytíři na sněhu

Nové fotografie ve Fotogalerii "Hrabaví"

 

"Zpívající potápěč" už krmí mláďata

Nové fotografie ve Fotogalerii "SKOREC"

 

Volavkám na hnízdech sníh nevadí.

Nové fotografie ve fotogalerii "VOLAVKY"

 

Létající drahokam se vrátil

Celá fotogalerie "Ledňáček"

 

Jaro vykvétá bíložlutě

Nové fotografie ve Fotogalerii "Bledule jarní"

 

Jeřábi - dvacátá pátá sezóna na Jičínsku

Nová Fotogalerie "JEŘÁBI"

 

Na rybníce husy se perou

Nové fotografie v galerii "HUSY"

 

Čížci na oranžovém lišejníku

Nová Fotogalerie "Čížek lesní"

 

Krmítko letos poprvé

Nové fotografie ve Fotogalerii "Sýkory"

 

Sobí závody za polárním kruhem

Nová fotogalerie Sobí závody

 

Polární záře v Tromso po roce

Nová fotogalerie Tromso 2015

 

Sob polární u fjordu

Nová Fotogalerie "Sob polární" ZDE

 

Krásný a spokojený vánoční čas i nový rok 2015

 

Dárek pod stromeček - pohádková knížka o ptáčcích

Knihu lze objednat ZDE

 

Začaly výlovy rybníků k velké radosti volavek bílých

Nové fotografie ve fotogalerii "Volavky"

 

Přijďte si poslechnout povídání i prohlédnout fotky

 

Posel severského jara - buřňák

Nový článek Posel severského jara

 

Tak šťastnou cestu do Afriky !!

Nové fotografie ve Fotogalerii "Čápi" 

 

Švihák plážový aneb vrány na rekreaci

Nové fotografie vrány šedé a vrány černé ve Fotogalerii "Krkavcovití"

 

Podzim klepe na dveře - ocún jesenní

Další fotografie ve fotogalerii "Ocún jesenní"

 

Racek žlutonohý z ostrova Dune

Více fotografií ve Fotogalerii "Rackové"

 

Konečně jedna fotka na titulku !!

 

Slovenský ráj to napohled

Tři nové snímky ve Fotogalerii "Slovenský ráj" ZDE

 

Fotovorování : poprvé

Nový článek ZDE

 

Babočka "jenerál" , totiž admirál !

Nová Fotogalerie babočka admirál ZDE

 

Za tři prsty ...

Nové fotografie Racka tříprstého ve fotogalerii "Rackové"  ZDE

 

Alkouni, létající tučňáci Severního moře

Nová Fotogalerie "Alkouni a alky" ZDE

 

Malí ťuhýci už létají po světě

Více fotografií ZDE

 

Po tříletém pátrání - ledňáček zpátky na Jičínsku

Nová Fotogalerie "Ledňáček" ZDE

 

Kameňáček pestrý - nový druh do sbírky

Více fotografií ve Fotogalerii "Bahňáci" ZDE

 

Tuleni z ostrova Dune

Nová Fotogalerie ZDE

 

Terej bílý z Helgolandu

Cela Fotogalerie ZDE

 

Kterak se s albatrosem potkati

O albatrosu v Severním moři čtěte ZDE

 

Vstavače v nachovém větru

Nová fotogalerie "Vstavač nachový" ZDE

 

Letošní první mladí skorci

Celá fotogalerie "Skorec" ZDE

 

Konečně jsem je nepropásl - kvetoucí střevíčníky

Celá Fotogalerie ZDE

 

Snídaně s vodouši bahenními

Další fotografie ZDE

 

"Trójské volavky" nový článek

Celý článek ZDE

 

Holubí První máj

Nové fotografie ve Fotogalerii "Měkkozobí" ZDE

 

Zvonci v rozkvetlém sadu

Další fotografie ZDE

 

Konipasi na jezu

Celá fotogalerie "Konipasi" ZDE

 

Nový článek o jarním úklidu

Celý článek ZDE

 

Obrázky od Severního moře

Další obrázky ZDE

 

Promrzlá ranní horská louka - s linduškou luční

Fotogalerie "Lindušky" ZDE

 

Žabí námluvy skončily - ropucha obecná

Celá galerie "Ropucha obecná" ZDE

 

Vylíhli se malí skorečci, rodiče skorci začali krmit !!

Celá galerie "Skorec" ZDE

 

Nové sovičky

Celá Fotogalerie ZDE

 

Volavky v pražské Tróji

Více fotografií ZDE

 

Nové fotografie Lysky černé ve fotogalerii "Krátkokřídlí"

Celá Fotogalerie ZDE

 

Přidány nové fotografie do fotogalerie "HUSY"

Celá fotogalerie ZDE

 

Nová fotogalerie "Stehlík obecný"

Celá Fotogalerie ZDE

 

Úlet do Norska za polární září

 

Nový článek ZDE

 

Nová fotogalerie Srnec obecný v galerii Ostatní zvířata

Více fotografií ZDE

 

Mnoho štěstí, zdraví, lásky a spoustu krásných nových snímků v novém roce 2014

 

Nové články v časopisech "Příroda 12/2013" a "Naše příroda 6/2013"

Podrobnosti ZDE

 

Nová fotogalerie : zoozvířata

Více fotografií ZDE

 

Rakouský podzim ve Wachau

Více fotek ZDE

 

Divoká kočička z Bavorského lesíčka

Nová fotogalerie v galerii Zvířata ZDE

 

Podzimní panoramata - nový článeček

Více panoramat ZDE

 

Na hroudě - linduška luční

Nové foto ve fotogalerii Lindušky ZDE

 

Na louži - konipas bílý

Nové foto ve Fotogalerii Konipasi ZDE

 

Když říjen, tak jeleni - Jelen evropský

Nová fotogalerie Jelen evropský v galerii Ostatní zvířata

 

Trochu jara do podzimní šedi - Prstnatec pleťový, česká orchidej

Celá fotogalerie ZDE

 

Konečně dokončeno povídání o Kanadě :
Živá Kanada II. část - Britská Kolumbie

ZDE

 

Vzácná návštěva na louži - Jespák bojovný

Nové fotografie ve fotogalerii Jespáci ZDE

 

Ještě jeden horský skřítek - linduška horská

Více fotografií ve fotogalerii Lindušky ZDE

 

Kobylka dubová, tak co dělá na louce ?

Nová fotogalerie v galerii Makro ZDE

 

Úsvit nového dne na hladině - labuť velká

Nové fotografie ve fotogalerii Labutě ZDE

 

Opeřený duch hor pěvuška podhorní ve fotogalerii Pěvušky

celá fotogalerie ZDE

 

Osamělý motýl v jetelovém poli - Žluťásek čilimníkový

 

Více fotografií v galerii Makro ZDE

 

Rudá je dobrá - vážka rudá : nové fotky ve fotogalerii

Více fotografií ZDE

 

Přijďte na kávičku a fotečky do Modrého domečku - výstava fotografií !!

 

Článek o chřástalovi vodním právě vyšel v časopise Příroda 9/2013


Obsah čísla 9/2013 ZDE

 

Černobílý křikloun ve fotogalerii Rackové

Více fotografií ZDE

 

Nové fotografie Kulíka říčního ve fotogalerii Bahňáci

Více fotografií ZDE

 

Jiskru v oku nehledejte - krtek obecný v galerii Zvířata

Více fotek ZDE

 

Purpurový klenot ze Šumavy v galerii Makro

Celá fotogalerie ZDE

 

Další chlupatec v galerii Zvířata - vlk obecný

Celá fotogalerie ZDE

 

Ve fotogalerii Husice nové fotky Husice liščí

Celá fotogalerie ZDE

 

Jak se fotografují sysli ! Článek sice se zpožděním, ale přece.

Celý článek ZDE

 

Motýlice lesklá - nové foto v galerii Makro

Celá fotogaleri ZDE

 

Kobylka zelená - nové foto v galerii Makro

Celá fotogalerie ZDE

 

Divoký ušák - nové foto v galerii Savci

Celá fotogalerie ke shlédnutí ZDE

 

GEO-ICON.cz - fotografie ptáků, savců, krajiny, lidí, makro...